top of page

 STICHTING TOPOS 

Bestuur

Voorzitter:  

Prof. dr. N.J.M. Nelissen

 

Secretaris: 

Guido Quanjel

 

Penningmeester: 

Wim Heuts

Bestuursleden: 

Jos Kramer, architect 

Will Köhlen, consultant architectuur/stedenbouw

Programmaraad:

Math Reneerkens architect 

Ronald van Bussel architect

ir. Bart Bux

SBA Bij- en nascholing

TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten

Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren bij- en nascholing

 

Sponsor of vriend worden van TOPOS?

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Sponsoren en vrienden worden benoemd in de TOPOS Nieuwsbrief.

 

Wilt u vriend worden van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. 

 

TOPOS heeft de ANBI-status 

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is .

RSIN/fiscaal nummer: 8015.79.624

bottom of page