top of page

TOPOS op zoek naar nieuwe mensen!!!
Het voltallige bestuur van TOPOS heeft besloten om - na vele jaren van inzet - ‘het stokje over te dragen’ aan nieuwe mensen die zich met kennis, ambitie en passie voor TOPOS willen inzetten. Nieuwe tijden vragen om nieuwe mensen; dat geldt ook voor TOPOS. Het gaat om onbezoldigd vrijwilligerswerk!


Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de huidige voorziler (n.nelissen@xs4all.nl) met vermelding van de functie die ze ambiëren (voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid, lid programmaraad).


Graag vergezeld van een kort cv en motivatie.

TopOS MAASTRICHT
 

TOPOS MAASTRICHT organiseert lezingen, evenementen en exposities met als doel met elkaar in dialooog te gaan over de stad. 

 

 

 RECENT nieuws: 
zoeken op trefwoorden
bottom of page