top of page

Maastricht: "Open" Monumentendagen 11 en 12 September 2021


Waarschijnlijk bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Maastricht de subsidie voor de Open Monumentendagen (OMD) - om bezuinigingsredenen - heeft stopgezet. Als reactie op dit besluit is door de LGOG Kring Maastricht het initiatief genomen om een alternatieve OMD te organiseren onder de titel ‘Gesloten Monumenten’. Op verzoek van de LGOG hebben wij als TOPOS onze volledige steun aan dit alternatief gegeven en dragen aan dit initiatief bij door middel van enkele (monumentale) rondleidingen die we in de stad verzorgen. Voor nadere informatie over de verschillende rondleidingen wordt verwezen naar deze website van Open Monumentendag.

TopOS MAASTRICHT
 

TOPOS MAASTRICHT organiseert lezingen, evenementen en exposities met als doel met elkaar in dialooog te gaan over de stad. 

 

 

 RECENT nieuws: 
zoeken op trefwoorden
bottom of page