top of page

Dag van de Architectuur 2021


De Dag van de Architectuur is er voor iedereen die is geïnteresseerd in architectuur en stedelijke ontwikkeling. Sinds 1986 is de Dag van de Architectuur een landelijk fenomeen dat een groot aantal bezoekers trekt. Veel dorpen en steden stellen bijzondere gebouwen open en bieden een programma lezingen, debatten, tentoonstellingen, films en excursies. Plaatselijk geeft iedere stad of regio het programma een eigen invulling.

De Dag van de Architectuur toont iconische gebouwen en wat architectuur kan doen voor de kwaliteit van onze leefomgeving in de steden, dorpen en regio’s. Architectuur en stedenbouw spelen een belangrijke rol in de oplossing van grote sociaaleconomische en ruimtelijke vraagstukken. Denk hierbij aan democratisering en participatie, de verduurzaming van stad en samenleving en een gezonde verstedelijking.

Sinds 2020 wordt het thema vastgesteld door de Stichting Coördinatie Lokale Architecttuurintiatieven in nauw overleg met de architectuurcentra. Het thema is nadrukkelijk bedoeld om bovenop ‘het genieten en leren van gebouwen’ ook aandacht te vragen voor grotere ontwerpopgaven, de rol van ontwerpers en opdrachtgevers hierin en het belang van het landelijke netwerk van lokale initiatieven om het gesprek aan te gaan met burgers en andere stakeholders.

Klik hier voor het programma van de steden die meedoen!

Klik hier voor het programa van SCHUNCK Heerlen

Dag van de Architectuur Maastricht is verplaatst naar zaterdag 18 september:

Klik hier voor het programma van Maastricht

TopOS MAASTRICHT
 

TOPOS MAASTRICHT organiseert lezingen, evenementen en exposities met als doel met elkaar in dialooog te gaan over de stad. 

 

 

 RECENT nieuws: 
zoeken op trefwoorden
bottom of page