top of page

TOPOS-Nieuwsbrief

Het is u allemaal bekend. Het coronavirus blijft invloed uitoefenen op wat wel en niet kan, dus ook voor TOPOS. Wij hebben onze ‘fysieke activiteiten’ moeten afgelasten gedurende de maanden maart t/m juni 2020. Langzaamaan beginnen we weer te denken over bijeenkomsten die we wel kunnen organiseren. Daarbij willen we in eerste instantie activiteiten die we hebben moeten afgelasten, alsnog te doen plaatsvinden, waarbij we denken aan de excursie naar het Frontenpark, de excursie naar Weert, de lezing over ‘Architect Gaston Eysselinck’, de bijeenkomst over ’De opkomst van een nieuwe generatie stadhuizen’, de bijeenkomst over ‘Het veranderende gezicht van Maastricht’ en aan de lezingen in het kader van het drieluik ‘Gezondheid en architectuur’. Of dit vanaf september 2020 kan, hoe en waar, zal de komende tijd moeten blijken. Uiteraard houden wij u op de hoogte via onze Nieuwsbrief en uiteraard ook op onze website.


Ter compensatie van de afgelastingen hebben we talrijke zeer succesrijke initiatieven genomen, zoals:


Het project: ‘Mijn favoriete gebouw in Maastricht en omgeving’. We mochten van 140 mensen die ‘iets met Maastricht en omgeving hebben’ een inzending ontvangen. De inzenders hebben allemaal gratis het e-book ‘Maastricht: inzetten op ruimtelijke kwaliteit’ gekregen. De inzendingen zijn gebundeld en in een prachtig e-book ‘Mijn favoriete gebouw in Maastricht en omgeving’ opgenomen. De inzenders hebben dit inmiddels ontvangen. Bovendien wordt gewerkt aan een ‘echt boek’, dat wil zeggen een uitgave in drukvorm (272 p, full colour en met hard cover). Velen hebben dit boek al besteld bij voorintekening voor de kostprijs € 15,-. U mag dat boek niet missen, het wordt een echt ‘collectors item’. U kunt uw bestelling alsnog toesturen aan n.nelissen@xs4all.nl. Of hier het bestelformulier invullen. U steunt TOPOS hiermee enorm!

Oog voor / Strijd om / Hart voor Architectuur in Europa

Op onze website hebben we een gratis cursus ‘Geschiedenis van de architectuur’ aangeboden. Dit is gebeurd door iedere dag een gebouw centraal te stellen dat representatief is voor een bepaalde stroming uit de geschiedenis van de architectuur. Dit is gebeurd en gebeurt nog aan de hand van de boeken van onze voorzitter Nico Nelissen: ‘Oog voor Architectuur in Europa’, ‘Strijd om Architectuur in Europa’ en ‘Hart voor Architectuur in Europa’. In totaal zijn hebben 75 gebouwen de revue gepasseerd. Op onze website kan de hele cursus gratis worden gedownload, zowel de verkorte versie, als de integrale tekst. We mochten zeer veel sympathieke reactie hierop ontvangen. U kunt de genoemde boeken en andere documenten nog altijd hier gratis downloaden.

TOPOS-Quiz

Verder hebben we een quiz georganiseerd naar aanleiding van ‘Schetsen van Maastricht door Teun Swinkels’. Velen hebben aan deze quiz deelgenomen. Aan al onze e-mailadressen hebben we het e-book over de schetsen toegestuurd. De quiz werd gewonnen door Servé Minis, die ‘op 1,5 meter afstand’ de eerste prijs in ontvangst mocht nemen. Op de tweede plaats kwamen Maurice Bastings, Fon Habets en Appie Luermans en ook zij mochten een TOPOS-cadeau ontvangen.Eerste exemplaar boekje: ’Teun Swinkels tekent Maastricht’

Op 25 juni 2020 werd bij Architecten aan de Maas het eerste exemplaar uitgereikt van de gedrukte versie van het boekje ’Teun Swinkels tekent Maastricht’. De uitgave is een coproductie van TOPOS en Architecten aan de Maas. Roland van Bussel, directielid van Architecten aan de Maas en tevens lid van de programmaraad van TOPOS, overhandigde het eerste exemplaar aan de auteur Teun Swinkels.


TOPOS-Fotowedstrijd

We zijn nog bezig met een TOPOS-fotowedstrijd onder de titel ‘Maastricht: Oog voor detail’. Gedurende zes weken kunnen foto’s worden ingezonden, waarbij iedere week een bepaald thema centraal staat (bijvoorbeeld Deuren, Ramen, Balkons). Een overweldigende hoeveelheid prachtige inzendingen mochten we ontvangen en het zal niet eenvoudig zijn voor de jury (John Sondeyker en Will Köhlen) om de winnaars te bepalen. Kijk hier op onze website en zie hoeveel mooie inzendingen er zijn en vorm zelf al een oordeel over wat je de mooiste foto vindt. Alle foto’s zullen in de vorm van een poster aan de deelnemers en aan onze e- mailadressen) ter beschikking worden gesteld. U kunt nog altijd meedoen. Dus de kans op eeuwige roem is er nog altijd!

René Daniëls: stedenbouwer in hart en nieren

De stedenbouwer René Daniëls heeft ruim 40 jaar op een intense en gevarieerde wijze bijgedragen aan de ruimtelijke vormgeving van talrijke steden en gebieden in Nederland en ook in het buitenland (met name België, Duitsland en Frankrijk). Jarenlang was hij stedenbouwkundige van de gemeente Maastricht. Een aantal jaren geleden verscheen een monografie over zijn leven en werk. TOPOS biedt u - na overleg met René Daniëls - een gratis E-Book aan van deze monografie, getiteld: ‘René Daniëls: stedenbouwer in hart en nieren’. Dit E-Book is gratis op onze website te downloaden.

Zie hiervoor onze website www.toposmaastricht.com onder TOPOS-TV & More - Stedenbouw.

Hulde aan onze webmaster (en tevens bestuurslid) Will Köhlen die gedurende de afgelopen maanden uren, dagen en nachten heeft besteed aan het bijhouden van onze website. Wij zijn aan Will veel dank hiervoor verschuldigd. Stuur hem eens een e-mailtje om hem daarvoor te bedanken: willkohlen@gmail.com Namens TOPOS heel veel dank Will!!!!!!

* Dutch-Profiles

In de rubriek 'TOPOS-TV’ is gestart met een reeks Youtube- filmpjes van Nederlandse en ook Belgische architecten. De moeite waard om eens te bekijken.* Website TOPOS

Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl* TOPOS op Youtube

Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje: https://youtu.be/6gJvS0SskIg (Nieuwe Url !!!)* TOPOS op Facebook

TOPOS heeft nu ook een Facebook link

www.facebook.com/topos.architectuurcentrummaastricht


TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!* Sponsor of vriend van TOPOS

Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN: NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend 2016. TOPOS is vooral voor u bedoeld!


Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBI-status !!!

De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met n.nelissen@xs4all.nl


Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.


Sponsoren

De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:


Hoofdsponsoren

 • Architecten aan de Maas - Maastricht / Rotterdam


Sponsoren

 • SATIJNplus Architecten Born

 • Architectenbureau van de Staay Maastricht

 • Quanjel bouwkundig advies en management

 • iNeX Architecten Maastricht

 • N-Architecten

 • 3W real estate

 • DEDRIE architecten

 • AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

 • Van der Werf & Nass bv

 • Ritzen Architecten

 • Frencken Scholl Architecten

 • Normandy Bar & Gourmet

 • Ir. B.G.J.J. Snelder architect BNA

 • Prof. Ir. Bert van Bunningen

 • Wil Groutars


Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan n.nelissen@xs4all.nlTopOS MAASTRICHT
 

TOPOS MAASTRICHT organiseert lezingen, evenementen en exposities met als doel met elkaar in dialooog te gaan over de stad. 

 

 

 RECENT nieuws: 
zoeken op trefwoorden
bottom of page