top of page

Maastricht in Ruimtelijke Karakteristieken

Bestemmingsplannen kennen we als juridische kaders voor ruimtelijke plannen waarin iedere gemeente haar visie op toekomstige ontwikkelingen in een bepaald plangebied vastlegt. Met andere woorden: het plan beschrijft wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren.

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen: een toelichting, regels en een kaart (de “verbeelding”. In de toelichting staat informatie over onderzoeken die vooraf zijn gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, archeologie of ruimtelijke karakteristieken. De onderzoeken Ruimtelijke Karakteristiek geven een uitgebreid beeld van historisch-geografische structuren, de morfologie van het landschap en de stedenbouwkundige ontwikkelingen in een plangebied.

Topos heeft de onderdelen: Ruimtelijke Karakteristiek van een aantal bestemmingsplannen in Maastricht voor u bij elkaar gezet, met soms ook een MPE - Maastrichts Planologisch Erfgoed, zoals b.v. over de ‘Parochiewijken’. Voldoende leesstof om u met een klik op ons menu 'Downloads' te verdiepen in de stedenbouwkundige geschiedenis en de ruimtelijke kwaliteit van de wijk of buurt in Maastricht, waarin u misschien woont of werkt.

TopOS MAASTRICHT
 

TOPOS MAASTRICHT organiseert lezingen, evenementen en exposities met als doel met elkaar in dialooog te gaan over de stad. 

 

 

 RECENT nieuws: 
zoeken op trefwoorden
bottom of page