top of page

Teun tekent Maastricht: Uitslag Quiz

JURYRAPPORT

In de periode 07 - 28 april 2020 is door TOPOS, architectuurcentrum Maastricht, een quiz georganiseerd naar aanleiding van de plaatsing op de TOPOS-website van 21 schetsen van de hand van architect Teun Swinkels, betrekking hebbend op bijzondere plekken in Maastricht. Deelnemers aan de quiz werden in de gelegenheid gesteld om de antwoorden op de vragen bij de 21 schetsen bij TOPOS in te dienen. Van deze mogelijkheid is door een groot aantal personen gebruik gemaakt. De jury, onder voorzitterschap van Teun Swinkels, heeft de antwoorden beoordeeld en is op basis daarvan tot de volgende bevindingen gekomen.

De eerste prijs wordt door de jury toegekend aan:

Servé Minis, die alle vragen goed heeft beantwoord.

De tweede prijs wordt ex aequo aan de volgende personen toegekend:

Maurice Bastings

Hens Gardeneers

Fon Habets

Appie Luermans

Zij hebben slechts een enkele vraag niet goed beantwoord. De winnaars zullen binnenkort hun welverdiende prijs ontvangen. Naast deze prijs zullen zij, evenals alle deelnemers aan de quiz, ook een E-Book ontvangen van de schetsen van Teun Swinkels. De jury wenst haar waardering uit te spreken aan alle inzenders en hoopt dat de quiz behalve leerzaam, ook plezierig was.

Teun Swinkels, voorzitter van de jury

P.S. Over de uitslag van de jury is geen correspondentie mogelijk!

Tip: Deze oorkonde bij voorkeur boven uw bed hangen.

Het E-Boek van de schetsen van Teun is hier voor iedereen te downloaden !

TopOS MAASTRICHT
 

TOPOS MAASTRICHT organiseert lezingen, evenementen en exposities met als doel met elkaar in dialooog te gaan over de stad. 

 

 

 RECENT nieuws: 
zoeken op trefwoorden
bottom of page