top of page

 OVER TOPOS 

TOPOS is een stichting, dat wil zeggen een organisatie zonder winstoogmerk en gericht op een ideëel doel, te weten het sensibiliseren van de bevolking voor de ruimtelijke kwaliteit in Maastricht in de brede zin van het woord. TOPOS draagt bij aan het bevorderen van een gunstig architectuurklimaat in de stad Maastricht en omgeving.

 

De Stichting TOPOS kent een bestuur, een programmaraad en een Raad van Advies (in ontwikkeling). Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor alle zaken die te maken hebben met het functioneren van de stichting. De programmaraad is het adviesorgaan van het bestuur dat de inhoudelijke voorbereiding van het jaarprogramma verzorgt.

bottom of page