top of page
All Videos
Mevr. de Architect - Lezing #2. Waar zijn de vrouwen?
01:27:36

Mevr. de Architect - Lezing #2. Waar zijn de vrouwen?

NL// Geïnspireerd door het idee van Merel Pit, hoofdredacteur bij De Architect, en naar aanleiding van haar publicatie Mevr. de Architect, organiseert Bureau Europa een vijfdelige lezingenreeks die valt in het kader van de tentoonstelling Love in a Mist - de architectuur van vruchtbaarheid. In deze tweede lezing is architectuurhistorica Catja Edens uitgenodigd om de praktijken aan de kaak te stellen waarmee vrouwelijke architecten letterlijk uit de geschiedenisboeken zijn geknipt. Ze spitst toe op Denise Scott Brown en haar vurig pleidooi tegen het seksime in de architectuur. Wat lag hieraan ten grondslag en is de situatie met de tijd verbeterd? Twee gasten schuiven aan: architect Teske van Royen van Artesk (Maastricht) vertelt over haar ervaringen in en buiten Limburg, terwijl Evelien Pieters, project- en zakelijk leider van architectuurplatform AR-TUR (Turnhout, B) de Vlaamse situatie belicht. Zij hebben het onder meer over architectes uit de geschiedenis als Lux Guyer en Beatriz Colomina en over het lopende Vlaamse project Wiki Women Design. De lezingen zijn allemaal te zien op onze website www.bureau-europa.nl EN// Inspired by the idea of Merel Pit, editor in chief at De Architect magazine, and in light of her recent publication of Mevr. de Architect (Madam Architect), Bureau Europa organises a series of five lectures parallel to the exhibition Love in a Mist - The Architecture of Fertility. In this second lecture architecture historian Catja Edens was invited to question the agelong practices of literally photoshopping women out of the history books. She focuses on Denise Scott Brown and her passionate plea against sexism in architecture. What was the cause and has any improvement been achieved? Two guests join us: architect Teske van Royen of Artesk (Maastricht) tells about her experiences in and outside of Limburg, while Evelien Pieters, project leader and executive at architecture platform AR-TUR (Turnhout, Belgium) explores the Flemish situation. They discuss amongst others architects from history such as Lux Guyer and Beatriz Colomina and the ongoing Flemish project Wiki Women Design. All lectures will be published on our website: www.bureau-europa.nl/en/ Film and editing by Hussein Al Khayat
bottom of page