top of page

‘Memories are made of this’: Herman van den Bosch

De tekeningen van Herman van den Bosch (1907-1993) werden In de vorm van een Quiz met een steeds terugkerende vraag bij iedere set van meerdere tekeningen met een bepaald onderwerp over "Oud Maastricht" gepresenteerd met de vraag: Welke herinneringen roepen deze afbeeldingen bij u op ? 

 

Een persoon, te weten Appie Luermans, heeft naar aanleiding daarvan op alle sets schetsen e.d. zijn persoonlijke herinneringen aan ons toegestuurd. Het bestuur is Appie zeer erkentelijk voor de moeite die hij zich heeft getroost om elke dag trouw zijn herinneringen aan ons toe te sturen. Die herinneringen geven een uitstekend beeld van hoe hij de schetsen van Herman van den Bosch sr. als een prachtige ‘aide mémoire’ heeft gebruikt om diep in zijn geheugen te duiken en zijn destijdse belevenissen aan het papier toe te vertrouwen. Appie heeft dit op een zeer persoonlijke, geëngageerde en gewetensvolle wijze gedaan, waarbij uw gevoel voor humor in de teksten goed voelbaar is. Als blijk van waardering voor dit alles heeft het bestuur besloten om Appie een attentie te doen toekomen in de vorm van een E-Book (pdf) waarin  al zijn herinneringen zijn gebundeld.

 

Graag willen we alle TOPOS-sympathisanten in de gelegenheid stellen om van dit E-Book kennis te nemen. Door hier te klikken kunt u het E-Book ‘Herinneringen aan Maastricht van vroeger’ downloaden.

Iedere dag werd deze set van meerdere  tekeningen van Herman van Den Bosch over een bepaald onderwerp op onze site gezet. De tekeningen zijn daarna in het totaaloverzicht hier beneden geplaatst. Voor informatie over Herman van Den Bosch klik hier.

bottom of page