top of page
Strijd.jpg

  Strijd om architectuur in Europa (Nico Nelissen)

   

  Voor wie het nog niet weet: Architectuur is strijd. Dat is de mening van Prof. dr. Nico Nelissen in zijn boek: 'Strijd om architectuur in Europa'. Van veel gebouwen en monumenten is niet of nauwelijks bekend dat hun ontstaan (en zelfs voortbestaan) met veel strijd gepaard is gegaan. Het boek gaat over de spanningen en conflicten die met architectuur gepaard gaan. Hij voert de lezer mee langs een grote reeks architectuurprojecten in Europa en vertelt 'en passant' welke strijdpunten zich daarbij hebben afgespeeld. 

   

  Volgens de auteur speelt de strijd zich meestal af rondom een aantal goed herkenbare punten, waaronder bijvoorbeeld de plek waar het gebouw terecht moet komen, de kosten die met de bouw gepaard gaan en bijvoorbeeld de aard van de vormgeving. Hij toont aan dat de strijdpunten per cultuurperiode en per gebouw verschillen en dat de maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en culturele omgeving steeds op de achtergrond hun invloed doen gelden. De auteur heeft alle strijdpunten ondergebracht in een model, dat hij de strijdoctogoon noemt. Dit is een handig hulpmiddel bij de zoektocht naar de 'strijd om architectuur'.

   

  Deze publicatie is hier gratis te downloaden !!!

  De 'Expositie" versie is hier te downloaden

   

  bottom of page