top of page

KRONIEK: TOPOS 30 JAAR OP DE BRES VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT

 

TOPOS, Architectuurcentrum Maastricht, is in Maastricht en omgeving een begrip. Deze stichting zet zich al decennia lang in om architectuur, ste- denbouw, cultureel erfgoed, interieur, landschap en natuur onder de aandacht van velen te brengen. De nadruk ligt daarbij niet alleen op professionals, maatschappelijke organisaties, culturele instellin- gen, politiek en bestuur, maar vooral ook op burgers en burgergroepen. Sinds de oprichting in 1992 heb- ben professionele vrijwilligers met hart en ziel zich ingezet om Maastricht en omgeving nog mooier, leefbaarder, veiliger, aangenamer en duurzamer te maken.

Dit is gebeurd door middel van talrijke activiteiten. Wilt u weten welke, dan is deze KRONIEK de bron bij uitstek. Daarin wordt namelijk een compleet overzicht gegeven van alles wat TOPOS gedurende de afgelopen 30 jaar aan activiteiten heeft onderno- men: lezingen, debatten, bijzondere bijeenkomsten, publicaties, cursussen, excursies, tentoonstellingen, onderzoek, Dag van de Architectuur, Kunst- tour, Architectenwinkel Maastricht etc.

Onderstaand de Flyer van de KRONIEK.

 

De gehele KRONIEK kunt u hier bekijken of downloaden !!!

bottom of page