top of page
Ruimtelijke Kwaliteit

Maastricht: inzetten op ruimtelijke kwaliteit! Een hartenkreet (Nico Nelissen)

 

Maastricht is rijk aan ruimtelijke kwaliteit. Met het ingenieus opgebouwde ‘ruimtelijk kapitaal’ moet behoedzaam worden omgegaan. Het vormt de basis bij uitstek voor verdere ontwikkeling van de stad in een turbulente omgeving en dynamische tijd. Ruimtelijke kwaliteit is voor de stad een ‘selling point’ van groot gewicht. De Maastrichtse identiteit moet bekeken worden tegen de achtergrond van de Euregio waarvan de stad een deel vormt. Maastricht sorteert voor op een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis. In deze publicatie wordt gewezen op de wenselijkheid en noodzaak van ruimtelijke kwaliteit als belangrijk vehikel in dit aanpassings- en vernieuwingsproces.

 

De tekst is geschreven vanuit de Maastrichtse houding tot uitdrukking komend in de eerste regel van het Maastrichts volkslied: ‘Jao diech höbs us aon ‘t hart gelege’. Niet zonder reden luidt de ondertitel van deze publicatie ‘een hartenkreet’. Laten we hopen dat deze ‘cri du coeur’ verstaan en begrepen wordt door degenen die in een positie verkeren om er iets mee te doen. 

 

Deze publicatie is gratis hier te downloaden !!!

    bottom of page