top of page
Hemel op aarde.jpg

Op zoek naar de hemel op aarde; stadsidealen door de eeuwen heen (Nico Nelissen)

 

Zolang als steden bestaan, wordt er gedacht over wat een ideale stad is en welke stadsidealen nastrevenswaard zijn. Dat geldt voor de Antieke Oudheid, de Middeleeuwen, de Renaissance, de Barok, de periode van de Industrialisatie en vooral ook voor de twintigste eeuw, de eeuw waarin kleine steden uitgroeiden tot metropolen. De stadsidealen zijn intellectuele, stedenbouwkundige, architectonische, culturele en politiek-sociale antwoorden op de constatering dat iedere keer weer een nieuwe tijd aanbreekt, waarin anders wordt gedacht over wat een stad is en vooral wat een stad dient te zijn. Het is dan ook niet zonder reden dat er wordt gesproken van ‘generaties stadsidealen’.

 

Iedere periode kent zijn eigen problemen, zijn eigen tijdgeest, zijn eigen ambities, maar ook zijn eigen mogelijkheden. De stadsidealen zeggen dan ook vaak meer over de tijd waarin ze tot stand zijn gekomen, dan over de toekomst waarvoor ze zijn bedoeld. De gedachte dat we aan het einde van het tijdperk der stadsidealen zijn gekomen, is onjuist. Misschien is het wel zo dat de noodzaak en wenselijkheid om nieuwe stadsidealen op te stellen door de toenemende urbanisatie alleen maar groter is geworden.

 

Deze publicatie is gratis hier te downloaden !!!

    bottom of page