top of page
21.101-Cover-3D-02.jpg

De stad als open boek (Nico Nelissen)

 

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in een stad. Binnenkort woont zelfs bijna drie kwart van de mensheid in een [grote] stad. De stad wordt wel gezien als de grootste uitvinding van de mensheid. Wanneer en waar ontstonden de eerste steden? Welke typen steden zijn er? Hoe ziet het stadsleven eruit? Hoe is de verstedelijking verlopen? Is de stad de bron of juist de oplossing voor maatschappelijke problemen? Welke stadsidealen zijn er bedacht en wat is ervan terecht gekomen? Waarom fungeert de [grote] stad tegenwoordig als een magneet?

 

Hoe staat het met de zorg voor het cultureel erfgoed en het streven naar schoonheid? Verkeert de stad in een [nieuwe] crisis? Welke oplossingen worden aangedragen? Is de ‘circulaire stad’ een wenkend perspectief? Welke rol spelen stedenbouwers, architecten en landschapsarchitecten? Wat is de rol van de [lokale] overheid? Hoe zien ontwikkelaars en bouwbedrijven de stad? Ontstaat er een ‘doe-het-zelf-stad’ door de kracht en macht van burgers? Wat ziet ‘de gewone burger’ als een ‘goede stad’? Deze en vele andere vragen komen aan de orde in het boek 'De stad als open boek'. De stad is, aldus de auteur, een echt open boek. Ze opent het venster op de maatschappij: haar problemen, spanningen en conflicten, maar ook haar kansen, strevingen en oplossingen. 

 

Deze publicatie is hier gratis te downloaden !!!

bottom of page