top of page

Transformatie ENCI

ENCI

De geschiedenis van de cementindustrie gaat terug tot 1926 toen de Eerste Nederlands Cement Industrie in Maastricht werd opgericht. In 2018 kwam een einde aan de mergelwinning en in 2020 werd de fabriek gesloten.

 

In 2010 heeft de Stichting Ontwikkeling Maatschappij ENCI-gebied (SOME) een Plan van Transformatie opgesteld, Dit plan richt zich op de herbestemming en inrichting van kalksteengroeve, de overgangszone tussen de groeve en het ENCI industrieterrein, het bedrijventerrein zelf en de loskade aan de Maas.

 

De afwerking en inrichting van de groeve zijn inmiddels voltooid. De groeve is overgedragen aan Natuurmonumenten. De overgangszone biedt uitzicht op de lager gelegen groeve. In het Plan van Transformatie is deze zone een ontmoetingszone met horeca en andere publieke functies.

 

Overeenkomstig het Plan van Transformatie zal op het bedrijventerrein een centrale allee aangelegd worden als ontsluiting voor aanliggende kavels. Hierbij werd uitgegaan van bedrijven categorie 5, zware industrie. Voor de aanleg van de centrale ontsluiting moet oven 8 en ondersteunende gebouwen gesloopt worden.

 

Onderdelen van het oorspronkelijke PVT staan nu ter discussie. Denk hierbij aan het besluit van een complete stillegging en verkoop van de fabriek (waar deze eerder deels in bedrijf zou blijven) en de stikstofproblematiek, die soortgelijke zware industrie op de plek, dichtbij Natura 2000-gebied moeilijk maakt. Ook is er roep om de landschappelijke, cultuur- en architectuurhistorische waarden van het gebied beter te verankeren in een aangepast PvT.

 

Dit vraagt om hernieuwde afspraken, om nieuwe ideeën en het vraagt om toekomstbeelden. TOPOS wil de complexheid van het transformatie proces in 2022 in drie lezingen een podium bieden.

Klik hier voor de PDF van TOPOS met inhoud en proces over TRANSFORMATIE ENCI

Klik hier voor de PDF van Crimson met de gebiedsgerichte cultuurhistorische verkenning met transformatiekader

Klik hier voor alle andere documenten over ENCI

DE LEZINGEN:

  • 11 april 2022

Deze lezing gaat uitgebreid in op de intrinsieke waarden van het fabrieksterrein en het omringende landschap.

  • 23 mei 2022

Doel van de tweede lezing is om een positieve richting te geven aan de transformatie door allerlei partijen te inspireren. Insteek is een duurzame gebiedsontwikkeling in relatie met stad en landschap met gebruikmaking van de iconische waarden.

  • Datum nog niet bepaald, tweede helft 2022

Naar aanleiding van binnengekomen (inhoudelijke) reacties en al bestaande initiatieven/plannen/projecten de balans op maken. Dit als handreiking voor de stakeholders om met de transformatie opgave aan de slag te gaan.

bottom of page